Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor Januari

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten wij alles wat negatief en pijn doet de koers van...

Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe...

Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.Wij verootmoedigen ons vaak genoeg voor de Heer om uit een crisis te komen. Ja, een situatie die zich afspeelt in ons leven, in ons gezin, in de familie of op het...

Kom tot Jezus voor rust

Kom tot Jezus voor rust

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;Jeremia 29:11 is een heel bekend schriftgedeelte in (voornamelijk) tijden van nood. Gods liefde voor de mensen is onbeschrijfelijk en grenzeloos. Zijn plannen en gedachten zijn alleen bedoelt om...

Wordt nuchter en waakzaam

Wordt nuchter en waakzaam

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.De tekst uit 1 Petrus 5:8 is een heel bekende tekst. Echter rijst de vraag: beseffen wij wel hoe serieus deze waarschuwing is? Broeders en zusters,...

Afrekenen met zonde

Afrekenen met zonde

Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.Is het verkeerd om relaties te beëindigen die uw band met de Heer negatief beïnvloeden? Relaties zoals broers, goede vrienden, collega's en...

Heer Jezus leidt mij

Heer Jezus leidt mij

Kastijdt Gij iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet Gij zijn schoonheid teloorgaan als door een mot; immers is ieder mens een ademtocht.Vaak genoeg ervaren wij strijd en lijkt het erop dat alles mislukt. Weet u, wij moeten alert blijven en altijd terug...

Gehoorzaamheid is beter

Gehoorzaamheid is beter

Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.Velen hebben het over gehoorzaamheid. Ja hoor, gehoorzaamheid...

NumberMaandInspirationFB Shares
1Januarigehoorzaamheid-beter-dan-offerande

2Januariheer-jezus-leidt-mij

3Januariafrekenen-met-zonde

4Januariwordt-nuchter-en-waakzaam

5Januarikom-tot-jezus-voor-rust

6Januariuit-de-crisis-roep-ik-tot-jezus

7Januariik-zal-mij-inzetten-voor-hem

8Januaribent-u-gereed-en-voorbereid

9Januarinabij-u-is-het-woord