4.4
(8)

Loading

Psalmen 103:2

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Vaak genoeg vergeten we waar we vandaan komen. We zijn misschien iets geworden in de maatschappij en zijn de mensen vergeten die u indirect hebben geholpen. Velen beweren dat ze door keihard te werken het gemaakt hebben. Bent u vergeten dat God u kracht heeft geschonken om te arbeiden? Bent u vergeten dat Hij u wijsheid gegeven heeft om de juiste keuzes te maken.

Misschien heeft een familielid u geholpen en bent u vandaag de dag iemand in de maatschappij geworden. Laten we dankbaar zijn en God danken voor Zijn trouw en liefde. Laten we ook de mensen om ons heen eren en danken voor hun woorden en adviezen en voornamelijk hun bijdrage! Wij moeten erkennen dat we het product zijn van de mensen die God om ons heen geplaatst heeft.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Laten we God danken voor alles:

Vader in de hemel, op de eerste plaats wil ik U danken voor het geven van een nieuwe dag. Ja Heer, dat ik mag leven, dat de zon mag schijnen en dat het mag regenen, dat ik mijn kinderen en eenieder die me dierbaar zijn mag zien.

O Heer, ik ben zo dankbaar voor de vele zegeningen. U bent mijn God, mijn Heer, mijn Koning en bovenal: mijn Voorziener. Ik zeg U nogmaals dank voor elke zichtbare en niet te vergeten de vele onzichtbare zegeningen in mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst. Dank u voor de mensen om me heen, ja hen die u op mijn pad heeft gelegd. Uw eeuwige trouw en nooit falende liefde zijt tot in eeuwigheid. Dit bid ik in Jezus machtige naam, amen!

Laten wij dankbaar zijn en God danken voor Zijn trouw maar zeker ook de mensen om ons heen. Schroom niet om het hen te zeggen. Eer en wees hen dankbaar!

Laten we zoals het woord ons leert in 1 Tessalonicenzen 5:18 onder alles God danken, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.  Let erop dat dit gebed slechts een model gebed is dat u enkel een richtlijn geeft hoe te bidden. Laat Gods Heilige Geest u leiden in uw gebeden.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 8

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.