Gebed voor mijn gezin

Gebed voor mijn gezin

Psalmen 46:2 HTB Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Het is van belang dat wij ons gezin dagelijks leggen in Gods handen. We mogen geen moment verslappen, want door uw gebed...
Dank U Heer

Dank U Heer

Psalmen 103:2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Vaak genoeg vergeten we waar we vandaan komen. We zijn misschien iets geworden in de maatschappij en zijn de mensen vergeten die u indirect hebben geholpen. Velen beweren dat ze door...
Het zondaarsgebed

Het zondaarsgebed

2 Kronieken 30:9b Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert. Heeft u Jezus nog niet geaccepteerd in uw leven? Doe dat middels het volgende gebed: Vader in de hemel, ik erken dat ik een...
Bidt met ons mee

Bidt met ons mee

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4772150111479400" data-ad-slot="5334827125"...