Filippenzen 1:6 NBG51

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

De tekst in Filippenzen 1:6 geeft ons hoop om niet op te houden met bidden. Wij hebben allemaal een dierbare die wij graag zien veranderen. Een dierbare die Christus misschien niet toegewijd genoeg dient. Een dierbare die de weg kwijt is geraakt wegens omstandigheden. Geliefden, weet dat de Heer hen op het oog heeft door uw dagelijkse gebeden.

Indien het zaad al geplant is moet u bidden dat het begoten wordt, en dat dit zaad mag uitgroeien tot een boom die veel vrucht zal dragen.

Geliefden, uw prioriteit is niet hetzelfde als die van uw dierbare.

Het valt wel op, dat wij vaak genoeg het verlangen hebben dat de ander moet zijn precies zoals u dat wenst. Als vader willen we graag dat onze kinderen Jezus ernstig dienen. Als broer wilt u al te graag dat uw oudere zus Christus aanneemt. U heeft een verslaafde broer en u hebt een diep verlangen om hem te sturen naar een afkick centrum voor beterschap.

Geliefden, uw prioriteit is niet hetzelfde als die van uw dierbare. Uw broer, uw tante, uw oom of misschien zelfs uw ouders hebben allen hun eigen wil en denkwijze. U kent de Bijbeltekst vast wel in 1 Kor 3:6 waar Paulus ons eraan herinnert geplant te hebben, vervolgens heeft Apollos begoten, maar het is God die de wasdom geeft. Wij moeten bidden dat wanneer de Heer spreekt zij Zijn stem horen en gehoorzamen en vooral hun hart hiervoor niet verharden (Heb 3:15).

Wordt dus niet moedeloos maar blijf bidden, blijf planten, blijf begieten en vergeet niet om God alvast te danken dat Hij zal ingrijpen op een moment dat wij het niet verwachten. Soms willen we dat God ingrijpt op uw bestemde tijd. Geloof mij, de Heer spreekt tot het hart van de persoon en de persoon in kwestie zal moeten besluiten om die deur open te maken. Indien de Heer al begonnen is te werken in het leven van de persoon door uw smeekbeden, dan zal Hij dit ten einde toe voortzetten! Geef dus nooit op, maar blijf uw dierbaren gedenken. Want Hij die belooft heeft, is getrouw! (Heb 10:23)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

God zal in alles voorzien

God zal in alles voorzien

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetie├źn niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.Paulus...

read more
Gods woord geeft richting

Gods woord geeft richting

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheidHet woord van God, de Bijbel, is voor velen een uitdagend boek om te lezen. De hoeveelheid aan pagina's en de verschillende vertalingen...

read more
Kom en volg Jezus

Kom en volg Jezus

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.Bent u ervan bewust dat zij die Christus aangenomen hebben vernieuwd zijn in hun geest? (Kol 3:10) Geliefden, u heeft de...

read more