De Heilige Geest die in u is

De Heilige Geest die in u is

Jesaja 11:2 NBG51 En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; U zal zeker het verhaal van Jozef kennen en wat hij allemaal meemaakte. Jozef die God gebruikte om...
Blijf in de liefde

Blijf in de liefde

Judas 1:20-21 NBG51 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. De tijd waarin we leven moet...
Wordt vissers van mensen

Wordt vissers van mensen

Matteüs 23:13 NBG51 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Het tweede deel van Matteüs...

Planning 2022

 11 total views,  3 views today Planning Prediking Bijbelstudie Bidstond Planning Prediking Bijbelstudie Bidstond Planning Prediking Bijbelstudie Bidstond Planning Prediking Bijbelstudie...
Luister naar uw leiders

Luister naar uw leiders

Matteüs 23:3 NBG51 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Dit is een opmerkelijke uitspraak van de Heer en bovendien een “eye opener” om te luisteren naar de...