0
(0)

Matteüs 18:34 NBG51

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.

In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren te vergeven. Ik hoop niet dat u dit gaat uitrekenen, want waar het hier om gaat, is dat wij de mensen om ons heen moeten vergeven elke keer wanneer zij ons pijn doen. Dat is natuurlijk niet makkelijk want dan rijst de vraag: Hoe ver gaan wij?

Laten wij de mensen die ons pijn hebben gedaan vergeven, omdat de Heer dat van ons vraagt.

Geliefden, weet dat wanneer wij anderen niet vergeven de Heer ons ook niet zal vergeven en waar velen niet bij stilstaan is het feit dat de Heer u in de macht zal geven van folteraars. Verder in dit schriftgedeelte geeft Jezus een gelijkenis aan waarbij ‘kwijtschelding’ is geschonken aan ‘een slaaf’ die er dringend om vroeg. Hij zelf had een slaaf onder zich, maar toen die hem om ‘kwijtschelding’ vroeg werd dat hem afgewezen.

Toen dit de Koning ter ore kwam, werd hij kwaad en gaf die slaaf in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde, zou betaald hebben (Matteüs 18:34). Wanneer u niet vergeeft, zult u bitterheid, haat, leugen en andere immorele zaken herbergen in uw systeem. Dit kan verder gevolgen met zich meebrengen waaronder lichamelijke ziekten en kwalen. Wie zijn de mensen hun folteraars? Demonen, machten en onzichtbare wezens die ons enkel kwellen en pijn willen doen, vanwege de haat die zij hebben tegenover de Schepper van hemel en aarde.

Laten wij de mensen die ons pijn hebben gedaan vergeven, omdat de Heer dat van ons vraagt. U zet hiermee anderen, maar in het bijzonder uzelf vrij.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Ik verwacht de Heer

Ik verwacht de Heer

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.Wanneer wij kinderen Gods door moeilijke tijden heengaan, situaties meemaken van pijn en verdriet,...

read more
Bent u een ware christen?

Bent u een ware christen?

Eenieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.Ware christenen worden gekenmerkt door liefde die heerst onder elkander. We moeten dus niet alleen...

read more
Geef de duivel geen voet

Geef de duivel geen voet

En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed;In Johannes 2:13-24 lezen we over de tempelreiniging waar Jezus schoonschip hield in het huis van God. Ronduit de periode van de Pascha, een...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.