Jesaja 40:31 NBG51

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Wanneer wij kinderen Gods door moeilijke tijden heengaan, situaties meemaken van pijn en verdriet, misschien niet zo zeer vervolgingen, maar hele zware beproevingen, dan worden we vaak genoeg moedeloos en raken ontmoedigd. Misschien zoekt u Gods aangezicht al een tijdlang, maar u krijgt geen antwoord. Niet omdat u bent bekeerd en Jezus hebt aangenomen, wil dat zeggen dat u uitgesloten bent van ellende en verdriet. Absoluut niet!

Wij kinderen Gods moeten onze plaats en onze positie in Gods Koninkrijk wel kennen en ervan bewust zijn, dat Hij genoeg mogelijkheden beschikbaar heeft gesteld om kracht te putten, ongeacht de situatie. U heeft dus genoeg tools om de vijand te verslaan, hem te bestraffen en hem op zijn plaats te zetten! Uiteraard, als u het niet weet dan kunt u geen gebruik daarvan maken.

Niet omdat u bent bekeerd en Jezus hebt aangenomen, wil dat zeggen dat u uitgesloten bent van ellende en verdriet. Absoluut niet!

Er ligt een geweldige belofte wanneer wij de Heer verwachten. Wanneer wij dat doen dan zullen wij nieuwe kracht putten. U zult opvaren met vleugelen als arenden. U zult lopen zonder moe te worden en wandelen zonder mat te worden. Dit, terwijl jongelingen moe en mat worden en jonge mannen struikelen. (Jesaja 40:30-31). Laten wij daarom Jezus blijven verwachten en het goede blijven doen totdat Hij komt.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

God is met u

God is met u

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.Het wordt tijd dat wij ons ogen richten op de Heer. Vaak genoeg verzaken wij onze verantwoordelijkheden en onderstrepen...

read more
Bent u een ware christen?

Bent u een ware christen?

Eenieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.Ware christenen worden gekenmerkt door liefde die heerst onder elkander. We moeten dus niet alleen...

read more
Geef de duivel geen voet

Geef de duivel geen voet

En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed;In Johannes 2:13-24 lezen we over de tempelreiniging waar Jezus schoonschip hield in het huis van God. Ronduit de periode van de Pascha, een...

read more