Een geslaagde operatie

Karel Saridjo 1 Johannes 5:4‭-‬5 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Opmaak: J.SamidinNagezien:...

Wat scheelt mij?

Karel Saridjo Psalmen 27:1‭, ‬3 De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik...

Opname in het ziekenhuis

Karel Saridjo Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Aantal pagina’s: 4 (2 van 4)Aantal woorden:...
Leven na een angstaanjagende hartoperatie

Leven na een angstaanjagende hartoperatie

Karel Saridjo Psalmen 5:2-4 Neem mijn redenen ter ore, o Here , let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. Here , des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit. Opmaak:...

De waarheid maakt vrij

Henry Soemopawiro 2 Korinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Follow Aantal pagina’s: 4 (4 van de 4)Aantal woorden: 2.2KBewerkt & opgemaakt door: J.SamidinNagelezen door:...

Een veranderd mens

Henry Soemopawiro Matteüs 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Follow Aantal pagina’s: 4 (3 van de 4)Aantal woorden: 2.2KBewerkt & opgemaakt door: J.SamidinNagelezen door: N.Norden Een nieuw begin Velen...