3.8
(5)

Loading

Jonathan Samidin

Psalmen 27:13 Gelukkig wist ik zeker dat de goedheid van de Here mij zou redden. Hij spaarde mijn leven!

Aantal pagina’s: 9 (9 van de 9)
Aantal woorden: 6.1K

De verborgenheden Gods

Niet standvastig in de Heer

En nu komt het, nu komt de grote vraag: waarom hebben de mensen dichtbij mijn moeder dit ervaren en mijn moeder niet? Deze vraag hield mij lange tijd bezig, maar God liet mij het volgende zien. Ik weet van mezelf, dat ik God in die periode niet diende zoals het hoorde; ik had geen regelmaat in mijn gebedsleven, en las de Bijbel ook niet regelmatig alhoewel ik het Woord bracht.

Geef de duivel geen voet

Het woord van God zegt: geef de duivel geen voet! (Efez. 4:27) Zonde geeft de vijand rechtmatige grond om zijn gang in ons leven te gaan. Door niet te zondigen en Hem trouw te dienen geloof ik, dat God Zijn Engelen zal gebieden je voet aan geen ene steen te stoten (Psalm 91:11,12).

Mochten er toch tegenslagen komen, dan ben je standvastig geklampt (door jouw relatie met God) aan de voeten van ons Heer en Heiland. Zijn handen zijn immers niet te kort om te verlossen en Zijn oren niet onmachtig om te horen, maar het zijn onze ongerechtigheden die scheiding brengen tussen u en uw God en onze zonden maken dat Hij Zijn aangezicht verbergt en ons niet hoort (Jesaja 59:1!).

Geef de Heer de hoogste prioriteit

Omdat mijn moeder relatie had met de Heer, werd zij zelf niet aangevallen. De duivel gaat eenieder om je heen, je hart, hetgeen je het meest liefhebt en koestert verslinden, alleen om jou van het pad des Heren te brengen. Daarom adviseer ik veel gelovigen om God standvastig te blijven dienen; wij zitten te slapen en zijn in de rust, maar de vijand is continu bezig mensen levens kapot te maken (1 Petrus 5:8), in het bijzonder de waarachtige gelovigen.

Ken Hem in al jouw wegen

Elke zondag vroom en gelovig doen (zonder enige relatie te hebben door gebed en Zijn Woord) gaat je niet brengen naar de hemel. God is een God van het hart (Lucas 1:78); Hij verlangt van ons om Hem in alles te betrekken en Hem in al onze wegen te kennen, zodat Hij onze paden recht kan maken (Spreuken 3:5).

Het gaat verder niet om hetgeen je meemaakt, maar hoe je met de situatie omgaat; kortom, hoeveel vertrouwen heb je in Hem? God zal ons nooit beschamen vooral als wij op Hem onze vertrouwen stellen (Romeinen 10:11).

Soms lijkt onze toekomst somber, maar maak geen fouten: de vijand vult onze gedachten continu met leugens!

Geef nooit op

Tot slot is het mijn verlangen, dat mijn getuigenis anderen zal bemoedigen: om niet op te geven, om vast te houden aan onze lieve Vader in de hemel en om Hem in alles te blijven danken. Soms lijkt onze toekomst somber, maar maak geen fouten: de vijand vult onze gedachten continu met leugens! Bestraf hem en vraag God om in jouw gedachten te heersen.

Geef Hem alles (ook je gedachten) en laat Hij je leiden, want eenieder die door Gods Geest geleid wordt zijn zonen en dochters van de Allerhoogste (Romeinen 8:14)! Misschien komt jouw gebedsverhoring niet meteen, blijf vertrouwen en verwacht jouw wonder, want God maakt geen fouten en komt altijd op tijd (Lees Daniel 10) Amen!

Een zegen voor u

Schrijven is niet makkelijk en is vaak genoeg een uitdaging, omdat je niet altijd weet hoe men de informatie ontvangt. Het doel van deze getuigenis is niet om rollen in het verhaal te kwetsen maar anderen die in een soortgelijke situatie zitten tot zegen te zijn. Velen kunnen leren uit de opgedane kennis en ervaring want, zeggen ze: “Ervaring is ons beste leermeester”! Bedankt voor het lezen en vergeet niet: deel dit verhaal met de mensen om u heen.

Wat vond u zelf van het verhaal? U kunt per onderdeel uw feedback achterlaten, maar ook een e-mail opsturen naar: info@sursb.com of delen op facebook. Stuur een app naar Jonathan.

  • Een openbaring van God – deel 2 100% 100%

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.