4.2
(6)

Loading

Jonathan Samidin

1 Johannes 4:15 Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God.

Aantal pagina’s: 9 (2 van de 9)
Aantal woorden: 6.1K

Mijn christelijk achtergrond

Hoe het allemaal begon

Ik ben christelijk opgevoed. Mijn moeder bekeerde zich tot het christendom op jonge leeftijd en bracht ons indertijd mee naar de gemeente. Mijn vader was niet bekeerd maar door de gebeden van mijn moeder kwam hij toen tot bekering en werd hij gedoopt. Hij is jammer genoeg teruggevallen maar ik bid God dat Hij hem genadig is en hem overtuigt om wederom voor Jezus te gaan.

De familie van mijn moederskant

Mijn hele familie (voornamelijk mijn moeders kant) kent Jezus. Ik heb een oom die heel vurig was en veel geestelijke vrucht droeg; God was met hem. Hij had een groot geloof, werd door de Heer gebruikt, en was door omstandigheden teruggevallen. Gelukkig klautert hij heel langzaam terug naar de top.

Mijn zoektocht naar vrede

Mijn bekering was heel bijzonder. Ik was 17 en kwam in mijn binnenkamer tot bekering. Vanaf mijn 8ste (na de scheiding van mijn ouders) bezochten we geen kerk, maar natuurlijk wist ik dat er een God is die naar mij omkeek. Verder viel het mij op, dat vrienden met een ander geloofsovertuiging hun hart op de juiste plek hadden. Ik ervoer een soort van ‘liefde’ bij elk van hen.

De Heer spreekt nog steeds

Ik vroeg mezelf af, wie is nou de ware God? Op basis hiervan ben ik drie dagen gaan vasten en bad het volgende: “God die deze hemel en aarde geschapen heeft, wie is nou de ware God? Want ik ken veel vrienden met andere geloofsovertuigingen die zo goed en vroom zijn”.

Ik kreeg niet meteen antwoord, maar na mijn derde dag vasten kreeg ik mijn antwoord in de ochtend via een droom. Ik werd door mijn onbekeerde zusje geroepen, we renden door de woonkamer richting het balkon en ze vroeg aan mij: “Jonathan, waarom bekeer jij je niet? Eenieder is al bekeerd, kom je Jezus volgen?”. Ik werd wakker, ging op mijn knieën, bad en dankte God meteen voor die bevestiging.

Samen op de foto

Bekering in de gemeente

Op 10 oktober 1998 (de zondag na die bevestiging) kwam ik in de gemeente tot bekering. Ik was heel vurig en gaf alles aan de Here. Bij het lezen van de Bijbel begreep ik ineens alles. Op 18 juli 1999 werd ik opgedragen en ingezegend tot Usher.

Ik werd verliefd

Op 18 september 1999 (de dag dat ik gedoopt werd) kwam ik in contact met een zuster van de gemeente (Consuela was toen nog niet in beeld); we trouwden na 4 jaren verkering op 20 december 2003 en op 18 oktober 2005 kwam ons zoontje ter wereld: Timothy Preston John. Hij wordt dit jaar dus 16. Dit huwelijk werd in 2014 (het hield dus 11 jaren stand) ontbonden; ik heb gedurende deze periode veel geleerd. Dit is het tweede dieptepunt waar ik later in detail op terugkom.

Koppels worden op een bijzondere manier door God gebruikt wanneer zowel de man als de vrouw God ernstig zoeken.

God was mij aan het vormen

Ik geloof dat God mij gedurende die periode aan het vormen en kneden was. Mijn schoonvader stichtte twee jaren voor ons huwelijk (midden 2001) een eigen gemeente en ik hielp mee om die gemeente te draaien. In die periode bekwaamde ik mij als muzikant, fungeerde afwisselend als conferencier en bracht een paar jaren later ook het Woord. De gemeente stopte in augustus 2013 wegens omstandigheden.

Een ander gemeente

Vanaf eind 2013 bezocht ik een ander gemeente. De scheiding (in september 2014) was voor mij een zware periode om te verwerken, omdat ik maar niet kon begrijpen waarom God dit heeft toegelaten. Ik bemoedigde zovelen, bracht het Evangelie en bad voor mensen en toch overkwam dit mij en ik vroeg God: Heer waarom? In het verleden bad ik God regelmatig en het was altijd al mijn verlangen geweest om een vrouw in mijn leven te hebben, met wie ik samen de Heer kan dienen. Wanneer man en vrouw God samen (ernstig) zoeken zal de duivel moeilijk ingang vinden.

Vurig in de Heer

Ik heb opgemerkt, dat er in het leven of een sterke man of een sterke vrouw in Christus is. Als de man vurig is, is de vrouw dat niet en omgekeerd als de vrouw vurig is, is de man dat niet. Dit patroon heb ik zo vaak gezien onder veel gelovigen. Koppels worden op een bijzondere manier door God gebruikt wanneer zowel de man als de vrouw God ernstig zoeken.

De vrouw als 'baas'

Ook heb ik gemerkt, dat wanneer de vrouw het voor het zeggen heeft (voornamelijk in huis en in de meeste besluiten die genomen worden) het meestal mis gaat binnen dat gezin. Alles tot nu toe heb ik Bijbels kunnen verklaren en ik kan ze veelal Bijbels onderbouwen. In mijn eindconclusie ga ik hier dieper op in.

  • Een ontmoeting met Jezus 22% 22%

Ga verder naar onderdeel “Een zeldzame ziekte 1” en uw feedback appreciëren wij zeer.

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.