4.2
(5)

Loading

Jonathan Samidin

Psalmen 27:14 Wees sterk en wacht op de Here. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.

Aantal pagina’s: 9 (7 van de 9)
Aantal woorden: 6.1K

elke ervaring is een les

Het gebed van de rechtvaardige vermag veel

De vele momenten waar ik het leven bijna liet waren het de engelen Gods die mij continu beschermden. Diep in mijn hart weet ik, dat de dagelijkse gebeden van mijn moeder de hand Gods (meteen) in beweging bracht. Hieruit heb ik mogen leren dat door dagelijks onze kinderen in Gods handen te leggen, we Gods glorie in beweging zullen zien. Ik heb achteraf gemerkt, nu ik erover praat, dat het nooit goed ging tussen ‘slechte’ vrienden en mij. Er kwam altijd wat ertussen, zodat ik mij niet in hun gezelschap bevond. Raar, maar zo is het!

Een ieder zijn rol

De Vader heeft situaties in mijn leven toegelaten waar mensen mij behoorlijk veel pijn hebben aangedaan. Ik heb in mensen ogen alle recht om te haten, omdat men het verdient om gehaat te worden. God heeft mij echter ander inzicht gegeven en dat is: de mensen die je pijn doen hebben allemaal een rol te vervullen, zodat jij kan groeien!

Gevormd door de mensen om je heen

Indien we alleen lieve en zachtmoedige mensen om ons heen hebben, zouden wij niet in staat zijn om te gaan met de verschillende gedragingen en karakter-eigenschappen van anderen. Als het leven zo soepel ging, hoe weet je dan wat pijn is? Vandaag de dag ben ik de mensen die mij pijn hebben gedaan heel erg dankbaar.

Ik moet hen in feite een boeket opsturen, want door hun gedrag en houding weet ik hoe ik mij moet opstellen en hoe ik een bepaalde situatie kan aanpakken. Ik ben nu in staat om anderen te helpen en bij te staan mochten zij zich in een soortgelijke situatie bevinden. Het heeft mij in staat gesteld gerichter te bidden en het vertrouwen en het geloof in de Heer is enorm gegroeid! God alleen kan je dit laten inzien.

God geneest op Zijn tijd

Toen ik “ongeneeslijk ziek” was kon God mij meteen genezen, maar ik geloof dat het van belang is kennis te hebben van de oorzaak van elke ziekte (of situatie). Want als ik genezen was, en ik niet wist wat de oorzaak was, dan was ik binnen de kortste tijd weer ziek.

God Zijn gedachten zijn immers hoger dan de onze en Zijn wegen hoger dan de onze (Jesaja 55:9). God kan u trouwens ‘genezen’ of een keer brengen in uw situatie, maar zonder de oorzaak weg te nemen zal de doorbraak meestal niet blijvend zijn.

God heeft mij laten zien, dat we onze naaste met liefde moeten benaderen vooral als zij in een nood zitten

God laat situaties toe

God heeft een plan met elk van ons, ook met mij. Als man en vrouw God samen (ernstig) dienen, dan heb je veel meer kansen om in Christus te slagen en in het bijzonder te groeien. Verder geloof ik, dat God situaties in ons leven toelaat om het vertrouwen in Hem op een nog hoger niveau te tillen. God verlangt een hart dat uitroept: “Heer, ik heb U nodig en wil niets meer doen zonder Uw leiding!”. Ook al gaat het goed en wordt je gezegend, God verlangt dat we Hem aanroepen vanuit een gebroken hart!

Wat doet u in tijden van nood?

Er zijn veel gelovigen die God alleen met hun mond dienen! Wanneer je in die situatie terechtkomt, dan moet je tonen waar je geloof en vertrouwen is en wie jij aanhangt! Kun je te midden van de omstandigheden zeggen “Heer ik ga U blijven dienen” terwijl je weet dat je in een compleet uitzichtloze situatie zit? Het is niet makkelijk, maar als je weet wie je bent en wat je hebt, dan zal je succesvol zijn! Het woord is immers een lamp voor onze voeten en een licht op onze paden (Psalm 119:105).

Opbouwende woorden helen

Ik heb ook opgemerkt dat wanneer je ziek bent of in een nood zit, opbouwende woorden je goed doen. Mensen benaderen met “Wat is er met je?” “Wat scheelt je?” “Iemand heeft je behekst?” Je moet dit doen, en dat doen terwijl men niet half weet wat de persoon in kwestie scheelt.

God heeft mij laten zien, dat we onze naaste met liefde moeten benaderen vooral als zij in een nood (bv. ziekte) zitten. “Broeder of zuster, ik weet niet hoe jij je voelt maar als ik wat voor je kan betekenen, schroom niet om het te vragen. Ik neem je zeker mee in mijn gebeden.” In zo een situatie kunnen woorden helend werken, en je als persoon hoop geven! Sommigen zeggen gevoelloos: “Dit is je overkomen omdat je zondigt!

  • Conclusies & Aanbevelingen 78% 78%

Ga verder naar onderdeel “Een openbaring van God deel 1” en uw feedback appreciëren wij zeer.

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.