Leven in de overwinning

Leven in de overwinning

Inleiding Als kinderen van God is het van belang om te weten dat we door de komst van Jezus leven en overvloed (Johannes 10:10) hebben. Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden (Johannes 1:12). Wie is nu een kind van God?...