Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

1 Korinthiërs 15:51 NBG51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te...