Dien elkander in liefde

Dien elkander in liefde

1 Johannes 3:10 NBG51 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. We leven in een periode waar liefdeloosheid en haat een enorme groei...