Heer, openbaar het ons

Heer, openbaar het ons

Kolossenzen 4:2-4 NBG51 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen,...