Wordt vissers van mensen

Wordt vissers van mensen

Matteüs 23:13 NBG51 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Het tweede deel van Matteüs...