Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Lucas 6:45 NBG51 Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang...