Zegen en vervloek niet

Zegen en vervloek niet

Genesis 27:33 NBG51 Toen schrok Isaak geweldig en hij zeide: Wie was het dan toch, die het wild geschoten en mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt en heb hem gezegend; ook zal hij gezegend zijn. We lezen in Genesis 27:33 dat Isaak wist dat de...