Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

1 Johannes 3:16-17 NBG51 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste...