Gehoorzaamheid is beter

Gehoorzaamheid is beter

1 Samuël 15:22 NBG51 Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Velen hebben het over gehoorzaamheid. Ja...