Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

1 Petrus 2:21 NBG51 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de...