Gij geheel anders!

Gij geheel anders!

Romeinen 6:6-7 NBG51 Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Er zijn gelovigen...