Elke ziel is de Here kostbaar

Elke ziel is de Here kostbaar

Matteüs 18:15-16 NBG51 Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke...