Loading

Thema: 2024

Gebed is het antwoord!

Subthema’s

 1. Q1: Een diep verlangen naar gebed
 2. Q2: Gebed voor persoonlijke opwekking
 3. Q3: Gebed en vasten
 4. Q4: Heer, beweeg in ons midden!

Themadagen

We zullen met de volgende themadagen van start gaan. Zoek een gebedspartner op en doe er alles aan om de troon van God eenparig te bestormen. Laten we samen bidden, zoeken en Gods eeuwige troon bestormen met de volgende onderwerpen. Gebed is het antwoord!

Elke maand hebben we een gebeds- en vastenweek en worden de onderwerpen per themadag gewijzigd. Bekijk het overzicht aan het eind van deze pagina.

We bidden tijdens onze gebedsweek dagelijks, van maandag tot en met vrijdag telkens om: 21:00. Nadien, gaan we elke woensdag om 21:00 online om met u te bidden. Volg onze page op Facebook: TOFAL Blauwgrond.

Maandag

De buurt

 • Neerhalen van altaren
 • Overtuiging van zonde
 • Ontbinden Gods zegen

Dinsdag

Doelgroepen

 • De gezinnen
 • De ouderen
 • De jongeren

Woensdag

Het land

 • De regering
 • De ministeries
 • De DNA

Donderdag

Gods leger op aarde

 • Geestelijke leiders
 • Alle Gemeenten
 • Alle Gelovigen

Vrijdag

Zij die Jezus niet kennen

 • Familie
 • Collega’s
 • Vrienden

Zaterdag

Onze standvastigheid

 • Ons gebedsleven
 • Lezen van Gods woord
 • Onze toewijding

Gebedsmarathon

Als gemeente zijn we gestart met marathon gebeden en wel van 18:00 tot 00:00. We hebben trouwens ook een lijst met namen van gelovigen die zich gecommitteerd hebben voor een bepaald tijdstip. Het is de bedoeling dat u een uur uitkiest waar u zich zal wijden aan het gebed. 

We blijven de Here bidden dat het vuur steeds groter mag worden! Doet u ook mee? Stuur ons gerust een whatsapp bericht voor vragen.

Hieronder staan de gebedsonderwerpen waarvoor u kan bidden.

Ons gedrag: dat uw reactie en attitude in lijn mogen zijn met Gods wil.

Gebed: dat u een diep verlangen naar gebed mag ontwikkelen.

Haat: voor hoogmoed, trots en zonden en gevoeligheid voor Gods stem. Dat we Hem gehoorzamen en volgen in alles.

Vergeving: dat de Here u vergeeft voor de zonden die u begaan heeft.

Medegelovigen: neem uw tijd om ook voor medegelovigen in de Heer te bidden. Bidt, dat Gods zegen overvloedig mag zijn.

De gemeente: dat Gods tegenwoordigheid voelbaar mag zijn in de gemeente.

Verloren zielen: laat de Heer u zalven met meer bewogenheid voor de verloren zielen.

De sterke man: dat de Here de sterke man in de familie en in de gemeente mag openbaren. Bestraf hem!

Nieuwe zielen: dat de Here mag toevoegen zodat we een veel sterker leger mogen vormen.