0
(0)

Loading

Matéus 19:21

Tembungé Gusti Yésus ngéné: “Nèk kowé kepéngin sampurna, barang-barang nduwému diedol kabèh. Sepira payuné dikèkké marang wong sing ora nduwé, supaya kowé nduwé banda nang swarga. Sakwisé kuwi terus mbrénéa mèlu Aku.”

Awaké déwé pada ngerti dongèngan iki bab wong enom sing takon marang Yésus apa sing perlu ditindakké supaya bisa nampa urip langgeng.

Sakbaré dèkné wis nglakòni sak kabèhé wèt-wèté sangka Moses, Gusti Yésus terus mrénta dèkné perlu ngedol barang-barang sak nduwèné kabèh kanggo nulingi wong sing ora nduwé, lan terus mara lan nurut lakuné Yésus. Kadung krungu kuwi, wongé enom mau terus sedi, lan dèkné terus menkerep lan mundur.

Yèn awaké déwé mikir jeru bab iki, awaké déwé nitèni nèk ora gampang ngetyulké lan ninggal barang-barang sing sawangané betyik ing alamndonya kéné. Dipikira toh, ana wong pira sing pada nampa keyakinan sangka barang-barang kadonyahan?

Tenan, ora gampang ngetyulké lan ninggal barang sing betyik ing alamndonya iki. Barang apa lan sapa sing kok pikir lan kok tindakké sing ndisik déwé ing uripmu? Apa kowé saguh ninggal barang-barang keyakinan ndonya lan gelem nurut marang Yésus?

Dipikira toh, ana wong pira sing pada nampa keyakinan sangka barang-barang kadonyahan?

Wong enom mau wis kebanda marang bandané lan barang-barang sing disenengi amben dina lan digondèli, banda alamndonya lan nuruti urip sak karepé déwé. Menawa awaké déwé uga kaya ngono lan ora saguh ninggal barang-barang kuwi. Hayuk pada dipikir déwé apa sing penting kanggo uripé awaké déwé.

Apa kowé saguh kurban bandamu, lan gelem nurut dalané Gusti?

Muga-muga Gusti mberkahi sampéyan.
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Dijawaké dening bpk. Soekirin Djojoseparto sankga inspiratie: Bent u bereid om de prijs te betalen?

Deel op facebook

Deelnemen

Bekijk archief

Lees getuigenis

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.