2.7
(6)

Loading

Henry Soemopawiro

Matteüs 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Aantal pagina’s: 3/4
Aantal woorden: 2.2K
Bewerkt & opgemaakt door: J.Samidin
Nagelezen door: N.Norden

Een nieuw begin

Velen stellen weleens de vraag: hoe heb ik mijn bevrijding behouden? Nou, ik zal daarover heel kort zijn. Als God jou bevrijdt en een plan heeft met jou, dan zal alles wat je onderneemt gelukken.

Vrienden met wie ik toen optrok, schreeuwden heel wat dingen tegen mij, ze vroegen mij zelfs om gratis mee te doen met hen en telkens hoorde ik een stem zeggen: “Loop door”. Ook aan mijn twee vrienden, Achmed en Romano, vertelde ik wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik begreep toen precies waarom ze de dingen tegen me zeiden, omdat ik toen hetzelfde deed.

In eerste instantie geloofde Sandra mij niet, maar na een tijd, toen ze werkelijk zag dat mijn stijl, mijn spreken en mijn keuzes veranderd waren, won ik langzamerhand wederom haar vertrouwen.

Gedoopt door pastor Edmund Veux (Jaar: 1993)

De zegen van boven

Door die hele transformatie begon ik te sparen en bezocht tevens de gemeente. Langzamerhand besefte ik wat ik al die tijd gemist had. Gods liefde, Gods vrede, Gods rust, Gods zegen en vandaag de dag kan ik de Heer alleen maar dankbaar zijn en Hem geven prijs, eer en aanbidding. Mijn ontmoeting met Jezus veranderde me volkomen.

Ik was blij en zag het leven anders, en hiermee ging ik weer naar Sandra om haar te vertellen over Jezus, en dat ik een veranderd mens ben. In eerste instantie geloofde Sandra mij niet, maar na een tijd, toen ze werkelijk zag dat mijn stijl, mijn spreken en mijn keuzes veranderd waren, won ik langzamerhand wederom haar vertrouwen. Ik nam mijn plaats in als vader en voelde Gods hand letterlijk en figuurlijk op mijn leven, en alles wat ik ondernam gelukte.

In de keuken van Krasnapolsky

Ik kreeg een vaste baan

Ik solliciteerde en kreeg een vaste baan. We hebben toen een tijdje gespaard en door Gods zegen en voorziening langzaam ons huis gebouwd. Vandaag de dag kan ik alleen zeggen: Heer, dank U dat U mij getrokken hebt uit die put. “Waar zou ik zijn zonder U” is mijn dagelijkse bede. God heeft mij met nog twee dochters gezegend en vandaag de dag dien ik samen met mijn gezin onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Mijn ogen werden geopend

Wanneer ik verslaafden op straat zie, dan bloedt mijn hart en doet het mij wat omdat ik weet hoe diep zij zitten. De twee vrienden van mij Achmed (Snoepie) en Romano zijn inmiddels overleden. Zij hadden een zwerversbestaan en waren toen nog steeds verslaafd. Het doet me echt wat dat zij Jezus toen niet hebben aangenomen, dat zij zonder Hem zijn gestorven, ook toen ik ze over Hem vertelde. Dit zou ook mijn lot zijn, als de Heer mij niet uit de situatie had getrokken!

Wanneer ik verslaafden op straat zie, dan bloedt mijn hart en doet het mij wat omdat ik weet hoe diep zij zitten.

Dankbaar voor alles

Velen zijn misschien niet ervan bewust, maar we moeten dankbaar zijn dat wij tot erkentenis zijn gekomen en dat we Jezus aanhangen. Ga er dus niet lichtjes mee om, maar doe uw uiterste best om tot zegen te zijn. Bidt voor uw familie en vrienden, dat God hun ook trekt en hun ogen opent.

  • Een veranderd mens 75% 75%

Heeft deze getuigenis u gezegend? Laat dan uw feedback achter.

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.7 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.