Loading

Inspiraties voor elke dag

Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst (Hebreeën 6:10).

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

De inspiraties helpen me geestelijk groeien, omdat ik steeds weer iets anders erbij leer. Ze inspireren me om standvastiger te worden in het geloof en te leven voor Christus. Ik heb geen andere keus dan te kiezen voor het eeuwig leven

4 mei 2024

Toeval bestaat niet want Gods woord is zuiver. Ik kom vaak teksten tegen die mij bemoedigen, net wat ik nodig heb in situaties om mij problemen op te lossen! God is goed en Hij is zeer te prijzen.

4 mei 2024

De inspiraties zijn zeer en zeer bemoedigend. Ik leer hier zoveel uit en ben de Heere enorm dankbaar uit te mogen maken van de whatsapp groep.

Ik haal er veel sleutels uit, maar regelmatig is het ook een Woord voor mij persoonlijk of een openbaring (eyeopener)! Ik kijk daarom enorm uit elke keer weer naar een inspiratie en wil jullie echt bedanken, maar ook bemoedigen niet op te geven en door te gaan.

Jullie zijn tot zegen voor velen en ik bid dat de Heere jullie overvloedig mag zegenen met wijsheid en de verlangens van jullie harten. Dat Hij jullie machtig mag blijven gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Wees zeer gezegend

4 mei 2024

Soms lijkt een tekst heel simpel en neem je niet de tijd om erover te mediteren, maar wanneer je zo een tekst tegenkomt bij een inspiratie en de uitleg & de situatieschets erbij wordt gezet, dan zie je de diepere betekenis hiervan.

De inspiraties zijn me tot zegen, omdat ze zeer persoonlijk zijn en me confronteren met de juiste vragen. Verder motiveert het me om stappen te ondernemen voor mijn dagelijks leven.

5 mei 2024

Toen wij hier pas in Suriname waren zochten we naar een gemeente waar we ons thuis voelen. Via FB hebben we eigenlijk TOFAL Blauwgrond ontdekt. En op dit moment is TOFAL Blauwgrond onze thuis.

De dagelijkse inspiraties op zowel FB als via de appgroep houden je scherp. Het is nu ook gebleken dat we toch tot zegen zijn geworden voor onze geliefden (toen nog geen medegelovigen).

4 mei 2024

Wilt u uw ervaring ook delen?

Klik dan op de volgende link: Inspiraties voor elke dag.

De inspiraties zijn actueel en de uitleg is eenvoudig en verhelderend waardoor ik het goed kan begrijpen.

4 mei 2024

De inspiraties geven mij kracht en hoop om vast te houden aan God. Ik leer altijd iets erbij en groei daardoor ook.

5 mei 2024

De inspiraties hebben me geholpen om niet op te geven in moeilijke momenten maar te blijven geloven en te vertrouwen in de Here Jezus.

4 mei 2024

Het sterkt me in mijn geestelijke groei.

4 mei 2024