Vrees niet, Hij kent u

Vrees niet, Hij kent u

Psalmen 139:1-3 NBG51 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.  Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten...