Blijf in de liefde

Blijf in de liefde

Judas 1:20-21 NBG51 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. De tijd waarin we leven moet...