Slaap niet maar waak

Slaap niet maar waak

Matteüs 26:41 NBG51 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Toen Jezus te Getsemane ging om te bidden bracht hij een paar van Zijn discipelen mee. Echter waren zij niet in staat om wakker te blijven en te...