Wat zou Jezus doen?

Wat zou Jezus doen?

1 Korinthiërs 3:2‭-‬3 NBG51 Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als...